ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "วันแรก (First Step)"

1/08/61
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา...

กิจกรรม DISE...พาเพลิน

24-26/07/61
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป...

สมัครศึกษาต่อปริญญาตรี (ภาคปกติ) 2561

2561
สมัครศึกษาต่อปริญญาตรี ทุกรอบ

ประกาศผลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

2561
ประกาศผลศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ทุกรอบ)

แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ (ภาคพิเศษ)

13/05/61 เป็นต้นไป
ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) แจ้งความประสงค์

โครงการประชาสัมพันธ์

01/06/60 - 61
สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

อบรม IoT for Beginer

29/11/60
สาขาวิชาจัดอบรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ภายใต้โครงการ DISE One day workshop #1...

อบรมพื้นฐานการสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว

18/11/60
สาขาวิชาร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม...

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นกลาง

19/10/60,2-9/12/60
สาขาวิชาร่วมกับสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนด...

อบรมการเขียนโปรแกรมบน Android ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2

23 - 24/02/60
สาขาวิชาร่วมกับโรงเรียน...